,,,Дувачки одсек музичке школе " Станковић" основао је чувени професор Јаков Срејовић 1933 године, Школа и дувачки одсек са њом од оснивања као и за време окупације раде без престанка,Од самог оснивања заступљени су сви дувачки инструменти а 70-их посебно 80-их година наша школа, кроз дувачки одсек постаје најбоља школа у бившоја СФРЈ , где је на Савезно такмичење 1988, послала 24 кандидата од којих су њих 23 освојили прве нагрде и лауреате ,а исте године примљени су на факултете у земљи и иностранству.


Списак професора на дувачком одсеку


Информације за ученике и професоре-дувачки одсек

1. главни предмет
2. камерна музика
3. читање с листа
4. упоредни клавир
5. оркестар
6. музички инструменти
7. солфеђо
8. теорија музике
9. хармонија
10. музички облици
11. контрапункт
12. историја музике са упознавањем музичке литературе
13. етномузикологија
14. национална историја музике
15. српски језик и књижевност
16. страни језик 1
17. страни језик 2
18. историја са историјом културе и цивилизације
19. биологија
20. физика
21. информатика
22. психологија
23. социологија
24. филозофија
25. физичко васпитање
26. грађанско васпитање
27. верска настава

Дувачки одсек музичке школе " Станковић" основао је чувени професор Јаков Срејовић 1933 године. Школа и дувачки одсек са њом од оснивања као и за време окупације раде без престанка.Од самог оснивања заступљени су сви дувачки инструменти, а 70-их ,посебно 80-их година наша школа ,кроз дувачки одсек постаје најбоља школа у бившоја СФРЈ , где је на Савезно такмичење 1988 ,послала 24 кандидата од којих су њих 23 освојили прве нагрде и лауреате ,а исте године примљени су на факултете у земљи и иностранству. Шефови одсека били су: Алојз Стрнад, Мића Ми рķовић,Милош Герић,Петар Ристић, Ива Милошевић,а тренутни шеф одсека је Вера Ристић -професор тромбона. Истакнути професори дувачког одсека били су: Алојз Стрнад,Милос Герић, Петар Ристић,Драган Дјурић, Изидин Чаврковић, Горан Одовић,Љубиса Јовановиц и многи други професори који су оставили траг на концертној сцени у земљи и иностранству и остварили сјајне педагоске резултате.Из класа ових професора стасали су и њихови наследници ,који су и дан данас активно ангажовани на водецим позицијама симфонијских оркестара у земљи и иностранству. Истакнути ученици били су: Васил Гелев,Зоран Весић,Александар Тасић, Вељло Кленковски,Радуле Вук Поповић,Реља Калапиш, Јелена Драшкоци, Јагода Герић,Милос Дјордјевић, Александар Солунац,Новак Мијовић.... Данасњи одсек има девет класа и то две класе флауте обављају Ива Милосевиц и Натаса Перазић-Врзић, кларинета Милан Рајковић,обое Јасмина Марковић, трубе Владимир Јотић и Иван Радивојевић,хорне Владимир Виденовић и тромбона Вера Ристић. Клавирски сарадници су Светлана Брезовац и Т еодора Јефтић. Сви наши данашњи професори настављају светлу традицију музичке школе "Станковић" и дувачког одсека постижући врхунске резилтате на бројним републицким и медјународним такмицењима.Велики број дипломаца наставља сколовање на престизним домацим и иностраним музицким академијама.Такмичења-дувачки одсек

Детаљи резултата такмичења

108
Година постојања
50
Инструмената
684
Ученика
1112
Nagrada


Галерија-дувачки одсек

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ― композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ―композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ― композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ―композитор


Контакт

Kнеза Милоша 1a, 11000 Београд,Србија
тел. 011 323-02-26
факс 011 323-02-26
e-маил aдресе:
sekretarijat@msstankovic.edu.rs
duvackiodsek@msstankovic.edu.rs

Отворите мапу

Затворите мапу