,,,Дувачки одсек музичке школе " Станковић" основао је чувени професор Јаков Срејовић 1933 године, Школа и дувачки одсек са њом од оснивања као и за време окупације раде без престанка,Од самог оснивања заступљени су сви дувачки инструменти а 70-их посебно 80-их година наша школа, кроз дувачки одсек постаје најбоља школа у бившоја СФРЈ , где је на Савезно такмичење 1988, послала 24 кандидата од којих су њих 23 освојили прве нагрде и лауреате ,а исте године примљени су на факултете у земљи и иностранству.


Списак професора на дувачком одсеку


Информације за ученике и професоре-дувачки одсек

1. главни предмет
2. камерна музика
3. читање с листа
4. упоредни клавир
5. оркестар
6. музички инструменти
7. солфеђо
8. теорија музике
9. хармонија
10. музички облици
11. контрапункт
12. историја музике са упознавањем музичке литературе
13. етномузикологија
14. национална историја музике
15. српски језик и књижевност
16. страни језик 1
17. страни језик 2
18. историја са историјом културе и цивилизације
19. биологија
20. физика
21. информатика
22. психологија
23. социологија
24. филозофија
25. физичко васпитање
26. грађанско васпитање
27. верска настава

Дувачки одсек музичке школе " Станковић" основао је чувени професор Јаков Срејовић 1933 године. Школа и дувачки одсек са њом од оснивања као и за време окупације раде без престанка.Од самог оснивања заступљени су сви дувачки инструменти, а 70-их ,посебно 80-их година наша школа ,кроз дувачки одсек постаје најбоља школа у бившоја СФРЈ , где је на Савезно такмичење 1988 ,послала 24 кандидата од којих су њих 23 освојили прве нагрде и лауреате ,а исте године примљени су на факултете у земљи и иностранству. Шефови одсека били су: Алојз Стрнад, Мића Ми рķовић,Милош Герић,Петар Ристић, Ива Милошевић,а тренутни шеф одсека је Вера Ристић -професор тромбона. Истакнути професори дувачког одсека били су: Алојз Стрнад,Милос Герић, Петар Ристић,Драган Дјурић, Изидин Чаврковић, Горан Одовић,Љубиса Јовановиц и многи други професори који су оставили траг на концертној сцени у земљи и иностранству и остварили сјајне педагоске резултате.Из класа ових професора стасали су и њихови наследници ,који су и дан данас активно ангажовани на водецим позицијама симфонијских оркестара у земљи и иностранству. Истакнути ученици били су: Васил Гелев,Зоран Весић,Александар Тасић, Вељло Кленковски,Радуле Вук Поповић,Реља Калапиш, Јелена Драшкоци, Јагода Герић,Милос Дјордјевић, Александар Солунац,Новак Мијовић.... Данасњи одсек има девет класа и то две класе флауте обављају Ива Милосевиц и Натаса Перазић-Врзић, кларинета Милан Рајковић,обое Јасмина Марковић, трубе Владимир Јотић и Иван Радивојевић,хорне Владимир Виденовић и тромбона Вера Ристић. Клавирски сарадници су Светлана Брезовац и Т еодора Јефтић. Сви наши данашњи професори настављају светлу традицију музичке школе "Станковић" и дувачког одсека постижући врхунске резилтате на бројним републицким и медјународним такмицењима.Велики број дипломаца наставља сколовање на престизним домацим и иностраним музицким академијама.Такмичења-дувачки одсек

На 16. такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 13. априла 2019. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Милена Величковић
Јекић Лазар, 3 омш – фагот
I награда
Живадиновић Димитрије, 1 омш – фагот
II награда

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које jе одржано у Београду 10. марта 2019. године,
наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Војиновић Јована III омш – тромбон,
Лауреат
класа проф.Вера Ристић

Стевановић Матеја II омш – тромбон,
I награда
класа проф.Вера Ристић

Топаловић Тијана III смш – обоа,
Лауреат
класа проф.Тамара Урошевић

Јекић Лазар III омш – фагот,
I-2 награда 99 поена
класа проф.Милена Величковић

Михајловић Матија I смш - хорна,
II награда
класа проф. Владимир Виденовић

Милосављевић Теодора IV омш-флаута,
III-2 награда 86,75 поена
класа проф.Ива Милошевић

На 8. Међународном фестивалу ТРОМБОНЕУФОТУБИЈАДА који је одржан 14.новембра 2018.године у Бјеловару у Хрватској,
Музичка школа „Станковић“ је отворила фестивал солистичким наступом наше бивше ученице Саре Котур (класа проф. Вера Ристић) Давидовим Концертином.

На XV Међународном такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, у априлу месецу 2018.године, наша ученица је освојила следећу награду:

Милица Трехуб, V омш - флаута
II награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

На 23.Међународном такмичењу „Петар Коњовић“ које је одржано у Београду у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије, у мају месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Матија Михајловић, 4.омш – хорна
I награда
класа проф. Владимир Виденовић

Матеја Стевановић, 1 омш – тромбон
II-1 награда
класа проф.Верица Ристић

Јована Војиновић, 3 омш – тромбон
II-2 награда
класа проф.Верица Ристић

Татјана Петровић, 1 омш – флаута
III награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

На такмичењу “Млади виртуоз“ које је одржано у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду, у мају месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Милијана Јовановић Брун, 1 омш – хорна
I-2 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Софија Ераковић, 3 омш – хорна
II-2 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Матија Михајловић, 4 омш – хорна
I-1 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Матеја Стевановић, 1 омш – тромобон
I-1 награда
класа проф.Верица Ристић

Јована Војиновић, 3 омш – тромбон
I-3 награда
класа проф.Верица Ристић

Теодора Милосављевић, 3 омш
II-2 награда
класа проф.Ива Милошевић

Катарина Лазовић, 3 омш
I-7 награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

На 62. Музичком фестивалу музичких и балетских школа Србије, који je одржан у Књажевцу, од 7. до 12.маја 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Матија Михајловић, IV омш – хорна
I награда (96,57)
класа проф.Владимир Виденовић

На 15.такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 19.априла 2018.године наш ученик је освојио следећу награду:

Јекић Лазар III разред омш – фагот
I награда
класа проф.Милена Величковић

На Фестивалу Словенске музике који је одржан у Руском дому у Београду 30.марта 2018.године, у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије, наша ученица је освојила следећу награду:

Милица Трехуб, V омш - флаута
I награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

На Међународном такмичењу флаутиста „Миодраг Азањац“, које је одржано у МШ „Владимир Ђорђевић“ у Београду, у марту месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Ива Милошевић:

Теодора Милосављевић, III омш – преткатегорија Б
I награда

Марта Париповић, VI омш - II категорија
I награда

класа проф. Наташа Перазић Врзић:

Милица Трехуб, V омш - II категорија
II награда

Макс Матутиновић, V омш - II катеогорија
II награда

Ирена Лукач, VI омш - II категорија
II награда

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које je одржаnо у Београду у марту месецу 2018. године, нашa ученицa je освојилa следећу награду:

Тијана Топаловић III смш – обоа,
II награда
класа проф. Јасмина Марковић

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које је одржано у Београду у марту месецу 2018.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Првуловић Лела I смш – кларинет,
III награда,
класа проф. Милан Рајковић

Станић Борисав III смш – кларинет,
III награда,
класа проф. Милан Рајковић

Стевановић Матеја I омш – тромбон,
I награда,
класа проф.Вера Ристић

Војиновић Јована III омш – тромбон,
II награда,
класа проф.Вера Ристић

Котур Сара IV смш – тромбон,
Лауреат,
класа проф. Вера Ристић

Мирановић Душан IV смш – тромбон,
I награда,
класа проф. Вера Ристић

Михајловић Матија IV омш – хорна,
Лауреат,
класа проф. Владимир Виденовић

На отвореном такмичењу „Меморијал Душан Протић“, које је одржано у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду 24.фебруара 2018.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Михајловић Матија IV омш -
хорна I награда
класа проф. Владимир Виденовић

Стевановић Матеја I омш –
тромбон I награда
класа проф.Вера Ристић

Војиновић Јована III омш –
тромбон I награда
класа проф.Вера Ристић

Емилија Новаковић I смш –
тромбон II награда
класа проф.Вера Ристић

108
Година постојања
50
Инструмената
684
Ученика
1112
Nagrada


Галерија-дувачки одсек

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ― композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ―композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ― композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ―композитор


Контакт

Kнеза Милоша 1a, 11000 Београд,Србија
тел. 011 323-02-26
факс 011 323-02-26
e-маил aдресе:
sekretarijat@msstankovic.edu.rs
duvackiodsek@msstankovic.edu.rs

Отворите мапу

Затворите мапу