Списак професора стручног већа oпштеобразовне наставе


Информације за ученике и професоре-општеобразовна настава


Општеобразовна настава, као један од видова наставе наше школе, доприноси остваривању задатака који проистичу из Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању.
Без обзира што су због специфичности саме школе и њеног усмерења ученици углавном мотивисани за музику и усмерени у том смеру, искуство је показало да има ученика који показују и изузетан интерес за поједине општеобразовне предмете.
У том контексту, квалитетна општеобразовна настава је од кључне важности за њихов интелектуални напредак и развијање једног свеобухватног погледа на свет.
Зато наши професори настоје да ученицима поднуде што шире и потпуније образовање.
Специфичност општеобразовне наставе у Музичкој школи „Станковић“ се, између осталог, огледа и у томе што, поред ученика Музичке школе „Станковић“, општеобразовну наставу похађају и ученици још две музичке школе из Београда: Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ и Музичке школе „Јосиф Маринковић“.
У радној и асертивној атмосфери, ученици и наставници удруженим напором раде на проширивању знања из књижевности, српског и страних језика, историје кулутуре и цивилизације, билогије, физике, психологије, фолософије, социологије, биологије, рачунарства и информатике...
Општеобазовна настава се одвија у Дечанској 6, а настава из физичког васпитања у простору Старог ДИФ-а (Делиградска 27).

1. разред
Српски језик и књижевност
Страни језик 1 (енглески,
италијански,немачки и француски)
Страни језик 2 (енглески,
италијански,немачки и француски)
Историја са историјом културе и цивилизације
Биологија
Физика
Информатика
Физичко васпитање
Грађанско васпитање
Верска настава

2. разред
Српски језик и књижевност
Страни језик 1 (енглески,
италијански,немачки и француски)
Страни језик 2 (енглески,
италијански,немачки и француски)
Историја са историјом културе и цивилизације
Информатика
Социологија
Физичко васпитање
Грађанско васпитање
Верска настава

3. разред
Српски језик и књижевност
Страни језик 1 (енглески,
италијански,немачки и француски)
Страни језик 2 (енглески,
италијански,немачки и француски)
Историја са историјом културе и цивилизације
Информатика
Психологија
Физичко васпитање
Грађанско васпитање
Верска настава

4. разред
Српски језик и књижевност
Страни језик 1 (енглески,
италијански,немачки и француски)
Страни језик 2 (енглески,
италијански,немачки и француски)
Информатика
Филозофија
Физичко васпитање
Грађанско васпитање
Верска настава


Контакт

Kнеза Милоша 1a, 11000 Београд,Србија
тел. 011 323-02-26
факс 011 323-02-26
e-маил aдресe:
sekretarijat@msstankovic.edu.rs
oon@msstankovic.edu.rs

Отворите мапу

Затворите мапу