Основна школа

За инструменте:
-обоа
-кларинет
-фагот
-труба
-тромбон
-хорна
-удараљке "уписује се ученик млађи од петнаест година живота"
-контрабас "уписује се ученик млађи од петнаест година живота"

Главни предмет-инструмент
За разред:
I-2 часа
II-2 часа
III-2 часа
IV-2 часа
V-2 часа
VI-2 часа
Солфеђо
За разред:
I-2 часа
II-2 часа
III-2 часа
IV-2 часа
V-2 часа
VI-2 часа
Теорија музике
За разред:
VI-2 часа
Орекстар,Хор,Камерна музика
За разред:
IV-2 часа
V-2 часа
VI-2 часа

Главни предмет-инструмент
За разред:
I-2 часа
II-2 часа
III-2 часа
IV-2 часа
Солфеђо
За разред:
I-2 часа
II-2 часа
III-2 часа
IV-2 часа
Теорија музике За разред:
VI-2 часа
Орекстар,Хор,Камерна музика
За разред:
III-2 часа
IV-2 часа

Главни предмет-инструмент
За разред:
I-2 часа
II-2 часа
Солфеђо
За разред:
I-2 часа
II-2 часа
Теорија музике За разред:
II-2 часа
Орекстар,Хор,Камерна музика
За разред:
I-2 часа
II-2 часа


Контакт

Kнеза Милоша 1a, 11000 Београд,Србија
тел. 011 323-02-26
факс 011 323-02-26
e-маил aдреса: sekretarijat@msstankovic.edu.rs

Отворите мапу

Затворите мапу