,,,Дувачки одсек музичке школе " Станковић" основао је чувени професор Јаков Срејовић 1933 године, Школа и дувачки одсек са њом од оснивања као и за време окупације раде без престанка,Од самог оснивања заступљени су сви дувачки инструменти а 70-их посебно 80-их година наша школа, кроз дувачки одсек постаје најбоља школа у бившоја СФРЈ , где је на Савезно такмичење 1988, послала 24 кандидата од којих су њих 23 освојили прве нагрде и лауреате ,а исте године примљени су на факултете у земљи и иностранству.


Списак професора стручног већа дувача


Информације за ученике и професоре-дувачки одсек

Дувачки одсек музичке школе " Станковић" основао је чувени професор Јаков Срејовић 1933 године. Школа и дувачки одсек са њом од оснивања као и за време окупације раде без престанка.Од самог оснивања заступљени су сви дувачки инструменти, а 70-их ,посебно 80-их година наша школа ,кроз дувачки одсек постаје најбоља школа у бившоја СФРЈ , где је на Савезно такмичење 1988 ,послала 24 кандидата од којих су њих 23 освојили прве нагрде и лауреате ,а исте године примљени су на факултете у земљи и иностранству. Шефови одсека били су: Алојз Стрнад, Мића Ми рķовић,Милош Герић,Петар Ристић, Ива Милошевић,а тренутни шеф одсека је Вера Ристић -професор тромбона. Истакнути професори дувачког одсека били су: Алојз Стрнад,Милос Герић, Петар Ристић,Драган Дјурић, Изидин Чаврковић, Горан Одовић,Љубиса Јовановиц и многи други професори који су оставили траг на концертној сцени у земљи и иностранству и остварили сјајне педагоске резултате.Из класа ових професора стасали су и њихови наследници ,који су и дан данас активно ангажовани на водецим позицијама симфонијских оркестара у земљи и иностранству. Истакнути ученици били су: Васил Гелев,Зоран Весић,Александар Тасић, Вељло Кленковски,Радуле Вук Поповић,Реља Калапиш, Јелена Драшкоци, Јагода Герић,Милос Дјордјевић, Александар Солунац,Новак Мијовић.... Данасњи одсек има девет класа и то две класе флауте обављају Ива Милосевиц и Натаса Перазић-Врзић, кларинета Милан Рајковић,обое Јасмина Марковић, трубе Владимир Јотић и Иван Радивојевић,хорне Владимир Виденовић и тромбона Вера Ристић. Клавирски сарадници су Светлана Брезовац и Т еодора Јефтић. Сви наши данашњи професори настављају светлу традицију музичке школе "Станковић" и дувачког одсека постижући врхунске резилтате на бројним републицким и медјународним такмицењима.Велики број дипломаца наставља сколовање на престизним домацим и иностраним музицким академијама.Такмичења-дувачки одсек

На такмичењу „Млади виртуоз“, које је одржано у Београду у мају месецу 2022. године,у дисциплини свих лимених и дрвених дувача, наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Вера Ристић
Лауреат, 100 поена
Савић Катарина 2 омш - тромбон

На Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије које је одржано у априлу месецу 2022. године у Београду, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Вера Ристић
1 категорија
I награда, 100 поена
Савић Катарина 2 омш - тромбон

2 категорија
I награда
Стојановић Хреља 4 омш - тромбон
Стевановић Матија 4 омш - тромбон
Грубић Андреа 4 омш - тромбон

3 категорија
I награда
Војиновић Јована 2 смш - тромбон

На XXII Отвореном такмичењу Меморијал "Душан Протић" које је одржано 26.02.2022. године у Музичкој школи "Ватрослав Лисински" у Београду, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Вера Ристић
I награда
Савић Катарина 2 омш - тромбон

I награда
Стевановић Матија 4 омш - тромбон

II награда
Грубић Андреа 4 омш - тромбон

II награда
Војиновић Јована 1 смш - тромбон

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ (Обоа) одржаном у Београду 3.12.2021. године, наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Тамара Урошевић
II-1 награда (94,50 поена)
Булут Мајда 1 смш - обоа

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ (Фагот) одржаном у Београду 3.12.2021. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Милена Станковић
I-2 награда (96 поена)
Ив-Ен Стојановић 3 омш - фагот
I-3 награда (95,50 поена)
Катарина Видаковић 3 омш - фагот
II награда (94 поена)
Лазар Јекић 3 омш - фагот

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ (Тромбон) одржаном у Београду 3.12.2021. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Вера Ристић
I-1 награда (100 поена)
Катарина Савић 2 омш - тромбон

I награда (96,30 поена)
Јована Војиновић 2 смш - тромбон

На 23.Међународном сусрету флаутиста „Тахир Куленовић“ који су одржани у МШ „Живорад Грбић“ у Ваљеву у онјлан формату од 14 до 16. маја наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Наташа Перазић Врзић
I награда
Милица Трехуб 2 смш

На V Интернационалном музичком такмичењу „SIRMIUM MUSIC FEST“, наши ученици су освојили следеће награде:
класа проф. Вера Ристић
Стевановић Матеја, 3. омш - тромбон, II категорија
I-1 награда
Војиновић Јован, 1 смш - тромбон, III категорија
I-1 награда

На Међународном такмичењу које је одржано у Казахстану, наша ученица је освојили следећу награду:
класа проф. Вера Ристић
Савић Катарина, 1. омш - тромбон
1 награда

На Међународном такмичењу „Wind Stars“, које је одржано у граду Рига у Летонији у фебруару 2021. године (онлајн формат), наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:
класа проф. Вера Ристић
Савић Катарина, 1. омш - тромбон
II-1 награда
Матеја Стевановић, 3 омш - тромбон
II-1 награда

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које се одржало у Београду 8.марта 2020.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:
класа проф. Милан Рајковић
Косановић Теодора, 3 омш
III награда
Првуловић Лела, 3 смш
III награда
Шеховић Андреј, 1 омш
I награда

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које је одржано у Београду 29. фебруара и 1. марта 2020.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:
класа проф. Владимир Виденовић
Милијана Јовановић Брун, 3 омш – хорна
I награда
Матија Михајловић, 2 смш – хорна
I награда
Вукашин Вељковић, 2 смш – хорна
II награда
класа проф. Вера Ристић
Јована Војиновић, 4 омш – тромбон
I награда
Матеја Стевановић, 3 омш – тромбон
I награда

На 16. такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 13. априла 2019. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Милена Величковић
Јекић Лазар, 3 омш – фагот
I награда
Живадиновић Димитрије, 1 омш – фагот
II награда

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које jе одржано у Београду 10. марта 2019. године,
наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Војиновић Јована III омш – тромбон,
Лауреат
класа проф.Вера Ристић

Стевановић Матеја II омш – тромбон,
I награда
класа проф.Вера Ристић

Топаловић Тијана III смш – обоа,
Лауреат
класа проф.Тамара Урошевић

Јекић Лазар III омш – фагот,
I-2 награда 99 поена
класа проф.Милена Величковић

Михајловић Матија I смш - хорна,
II награда
класа проф. Владимир Виденовић

Милосављевић Теодора IV омш-флаута,
III-2 награда 86,75 поена
класа проф.Ива Милошевић

На 8. Међународном фестивалу ТРОМБОНЕУФОТУБИЈАДА који је одржан 14.новембра 2018.године у Бјеловару у Хрватској,
Музичка школа „Станковић“ је отворила фестивал солистичким наступом наше бивше ученице Саре Котур (класа проф. Вера Ристић) Давидовим Концертином.

На XV Међународном такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, у априлу месецу 2018.године, наша ученица је освојила следећу награду:

Милица Трехуб, V омш - флаута
II награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

На 23.Међународном такмичењу „Петар Коњовић“ које је одржано у Београду у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије, у мају месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Матија Михајловић, 4.омш – хорна
I награда
класа проф. Владимир Виденовић

Матеја Стевановић, 1 омш – тромбон
II-1 награда
класа проф.Верица Ристић

Јована Војиновић, 3 омш – тромбон
II-2 награда
класа проф.Верица Ристић

Татјана Петровић, 1 омш – флаута
III награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

На такмичењу “Млади виртуоз“ које је одржано у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду, у мају месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Милијана Јовановић Брун, 1 омш – хорна
I-2 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Софија Ераковић, 3 омш – хорна
II-2 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Матија Михајловић, 4 омш – хорна
I-1 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Матеја Стевановић, 1 омш – тромобон
I-1 награда
класа проф.Верица Ристић

Јована Војиновић, 3 омш – тромбон
I-3 награда
класа проф.Верица Ристић

Теодора Милосављевић, 3 омш
II-2 награда
класа проф.Ива Милошевић

Катарина Лазовић, 3 омш
I-7 награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

На 62. Музичком фестивалу музичких и балетских школа Србије, који je одржан у Књажевцу, од 7. до 12.маја 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Матија Михајловић, IV омш – хорна
I награда (96,57)
класа проф.Владимир Виденовић

На 15.такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 19.априла 2018.године наш ученик је освојио следећу награду:

Јекић Лазар III разред омш – фагот
I награда
класа проф.Милена Величковић

На Фестивалу Словенске музике који је одржан у Руском дому у Београду 30.марта 2018.године, у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије, наша ученица је освојила следећу награду:

Милица Трехуб, V омш - флаута
I награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

На Међународном такмичењу флаутиста „Миодраг Азањац“, које је одржано у МШ „Владимир Ђорђевић“ у Београду, у марту месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Ива Милошевић:

Теодора Милосављевић, III омш – преткатегорија Б
I награда

Марта Париповић, VI омш - II категорија
I награда

класа проф. Наташа Перазић Врзић:

Милица Трехуб, V омш - II категорија
II награда

Макс Матутиновић, V омш - II катеогорија
II награда

Ирена Лукач, VI омш - II категорија
II награда

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које je одржаnо у Београду у марту месецу 2018. године, нашa ученицa je освојилa следећу награду:

Тијана Топаловић III смш – обоа,
II награда
класа проф. Јасмина Марковић

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које је одржано у Београду у марту месецу 2018.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Првуловић Лела I смш – кларинет,
III награда,
класа проф. Милан Рајковић

Станић Борисав III смш – кларинет,
III награда,
класа проф. Милан Рајковић

Стевановић Матеја I омш – тромбон,
I награда,
класа проф.Вера Ристић

Војиновић Јована III омш – тромбон,
II награда,
класа проф.Вера Ристић

Котур Сара IV смш – тромбон,
Лауреат,
класа проф. Вера Ристић

Мирановић Душан IV смш – тромбон,
I награда,
класа проф. Вера Ристић

Михајловић Матија IV омш – хорна,
Лауреат,
класа проф. Владимир Виденовић

На отвореном такмичењу „Меморијал Душан Протић“, које је одржано у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду 24.фебруара 2018.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Михајловић Матија IV омш -
хорна I награда
класа проф. Владимир Виденовић

Стевановић Матеја I омш –
тромбон I награда
класа проф.Вера Ристић

Војиновић Јована III омш –
тромбон I награда
класа проф.Вера Ристић

Емилија Новаковић I смш –
тромбон II награда
класа проф.Вера Ристић

108
Година постојања
50
Инструмената
684
Ученика
1112
Nagrada


Галерија-дувачки одсек

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ― композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ―композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ― композитор

 • Станковићево дело има свој највећи значај у томе што је забележио и тиме сачувао од заборава народне творевине свога доба, дакле благо старо више од једног столећа

  Корнелије Станковић ―композитор


Контакт

Kнеза Милоша 1a, 11000 Београд,Србија
тел. 011 323-02-26
факс 011 323-02-26
e-маил aдресе:
sekretarijat@msstankovic.edu.rs
duvackiodsek@msstankovic.edu.rs

Отворите мапу

Затворите мапу