Организација музичке школe

Стручна већа у музичкој школи "Станковић"


Контакт

Kнеза Милоша 1a, 11000 Београд,Србија
тел. 011 323-02-26
факс 011 323-02-26

листа e-маил aдреса:
Секретаријат:
sekretarijat@msstankovic.edu.rs
Клавирски одсек:
klavirskiodsek@msstankovic.edu.rs
Дувачки одсек:
duvackiodsek@msstankovic.edu.rs
Гудачки одсек:
gudackiodsek@msstankovic.edu.rs
Џез одсек:
dzezodsek@msstankovic.edu.rs
Хармонски одсек:
harmonskiodsek@msstankovic.edu.rs
Камерна музика:
kamernamuzika@msstankovic.edu.rs
Соло певачки одсек:
solopevackiodsek@msstankovic.edu.rs
Теоретски одсек:
teoretskiodsek@msstankovic.edu.rs

Отворите мапу

Затворите мапу