Ваннаставно особље

мр Вањушка Мартиновић
директор

Неда Милетић
помоћник директора

Зорица Којић
помоћник директора

Снежана Анђелковић, секретар / важећа лиценца

Драгана Јовановић, ученички референт

Маја Брацовић, шеф рачуноводства

Катарина Лазаревић, благајник

Игор Трифуновић, домар / мајстор одржавања

Босиљка Мрвић, чистачица

Сњежана Стојковић, чистачица

Биљана Перић, чистачица