Јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија, за потребе Музичке школе “Станковић” из Београда ЈН бр. 1.1.1/19 20 јун 2019. године

March 13, 2023

Датум објаве

Сличан садржај…