Општеобразовна настава

 • Светлана Јовановић, италијански језик, пом. директора и руководилац стручног већа / важећа лиценца
 • Ђорђе Бајић, српски језик и књижевност / важећа лиценца
 • Соња Ђукић, српски језик и књижевност/важећа лиценца
 • Александра Вукосављевић, енглески језик, грађанско васпитање / важећа лиценца
 • Јелена Симовић, италијански језик (замена пом.дир. С. Јовановић)/важећа лиценца
 • Душан Косановић, филозофија
 • Александар Бастајић, социологија
 • Весна Роквић, психологија/важећа лиценца
 • Стојанка Милић, историја, грађанско васпитање/важећа лиценца
 • Дејан Ристић, верска настава/није потребна лиценца
 • Ана Смиљковић, физика
 • Мирјана Глушчевић, математика / важећа лиценца
 • Јелена Стојковић, информатика, математика / важећа лиценца
 • Виолета Лазовић, информатика, математика / важећа лиценца
 • Љиљана Димитријевић, физичко и здравствено васпитање/важећа лиценца