Шестогодишње музичко образовање

За инструменте:
-клавир
-виолина
-виолончело
-гитара
-хармоника
-харфа
-флаута
-обоа
-кларинет
-фагот
-труба
-тромбон
-хорна
-удараљке

Четворогодишње музичко образовање

За инструменте:
-контрабас
-соло певање
-оргуље