Прописи
Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања

March 13, 2023

Датум објаве

Сличан садржај…