Музичка школа “Станковић”

Стручно веће гудача

 

СПИСАК ПРОФЕСОРА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДУВАЧА

 • Срђан Илић, виолина-руководиоц стручног већа/важећа лиценца

 • Љубица Марјановић, виолина/важећа лиценца

 • Лидија Дојчиновић, виолина/важећа лиценца

 • Татјана Петровић, виолина, виола/важећа лиценца

 • Јелена Адамовић, виолина/важећа лиценца

 • Мартина Милер, виолина/важећа лиценца

 • Иван Кундичевић, виолина/важећа лиценца

 • Вениа Жарковић, виолина/важећа лиценца

 • Дејан Митровић, виолончело/важећа лиценца

 • Милета Станковић, виолончело/важећа лиценца

 • Сања Јанчић, виолончело/важећа лиценца

 • Александар Миљковић, контрабас/важећа лиценца

 • Срђан Стошић, контрабас/важећа лиценца

 • Даница Ђукић, читање с листа/важећа лиценца

 • Светлана Јовановић Брезовац, није у обавези

 • Душан Стојановић, корепетитор/важећа лиценца

 • Љиљана Божић, корепетитор/важећа лиценца

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ-ГУДАЧКИ ОДСЕК

Списак предмета за ученике средње школе-гудачки одсек

Измене су у току !!!

Кратак преглед историјата гудачког одсека

 

Такмичења

Резултати са 20. Смотре музичких талената одржане у Сремским Карловцима

Резултати са 20. Смотре музичких талената одржане у Сремским Карловцима

На 20. Смотри музичких талената, која је одржана у Сремским Карловцима, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. С. Јанчић
Нора Обрадовић, 3 смш – виолончело
II награда – 94,50 поена
Јанко Јанковић, 1 смш – виолончело
I награда – 84 поена
Светислав Јанковић, 1 смш – виолончело
I награда – 84 поена

Удружење музичких и балетских педагога Србије је уручило проф. Сањи Јанчић захвалницу за изузетне педагошке резултате.

Ученик 3. разреда средње музичке школе – инструмент виолончело, Никола Вукелић, у класи проф. Милете Станковића је положио аудицију за Европски омладински оркестар.
Резултати са Међународног такмичења „Astana Stars“ одржаног у Казахстану, у априлу месецу 2021.године (онлајн формат), у конкуренцији од 13 земаља.

Резултати са Међународног такмичења „Astana Stars“ одржаног у Казахстану, у априлу месецу 2021.године (онлајн формат), у конкуренцији од 13 земаља.

На Међународном такмичењу „Astana Stars“ које је одржано у Казахстану, у априлу месецу 2021.године (онлајн формат), у конкуренцији од 13 земаља постигнут је следећи резултат:

класа проф. Александар Миљковић
Јован Филиповић, 3 смш – контрабас
Укупни победник

Резултати са 14. Међународног фестивала гудача "Stringfest" одржаног у Сремској Митровици

Резултати са 14. Међународног фестивала гудача "Stringfest" одржаног у Сремској Митровици

На 14. Међународном фестивалу гудача “Stringfest”, који је одржан у мају 2019.године у Сремској Митровици, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Ј. Адамовић
Лука Митровић, 5 омш – виолина
I награда – 93,33 поена
класа проф. С. Илић
Михаило Милојевић, 1 cмш – виолина
II награда – 93,33 поена
класа проф. М. Милер
Сара Мозафари, 2 cмш – виолина
III награда – 76,67 поена
класа проф. И. Кундичевић
Радомир Перишић, 3 смш – виолина
III награда – 75,67 поена
класа проф. Д. Митровић
Марина Ивановић, 5 омш – виолончело
II награда – 89,67 поена

Резултати са 4. Међународног такмичења гудача "Златне степенице", одржаног у Ваљеву

Резултати са 4. Међународног такмичења гудача "Златне степенице", одржаног у Ваљеву

На 4. Међународном такмичењу гудача “Златне степенице”, које је одржано у мају 2019. године у Ваљеву, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. В. Жарковић
Јулија Грковић, 1 cмш – виолина
I награда – 96 поена
Сандра Ивановић, 1 cмш – виолина
III награда – 80 поена
класа проф. С. Илић
Михаило Милојевић, 1 cмш – виолина
I награда – 95 поена
Нађа Милосављевић, 2 cмш – виолина
III награда – 81 поен
класа проф. Ј. Адамовић
Лука Митровић, 5 омш – виолина
I награда – 95 поена
класа проф. И. Кундичевић
Григорије Деврња, 2 смш – виолина
II награда – 94 поена
класа проф. Т. Петровић
Павле Мирковић, 4 cмш – виола
II награда – 89 поена
Кристина Рујевић, 6 омш – виола
III награда – 82 поена
класа проф. Д. Митровић
Борис Милошевић, 4 омш – виолончело
I награда – 96,5 поена
Анђелина Рујевић, 1 смш – виолончело
I награда – 96,5 поена

Ученик 6. разреда основне музичке школе – инструмент виолончело, Никола Вукелић, у класи проф. Милете Станковића је положио аудицију за Европски омладински оркестар.
Резултати са 9. Међународног такмичења гудача одржаног у Нишу 2019. године

Резултати са 9. Међународног такмичења гудача одржаног у Нишу 2019. године

На 9. Међународном такмичењу гудача, које је одржано у Музичкој школи у Нишу 21. априла 2019. године, наш ученик је освојио следећу награду:

класа проф. Александар Миљковић
Јован Филиповић, 1 смш – контрабас
I награда

Резултати са 17. Интернационалног фестивала Музичке школе „Петар Стојановић“ Уб 2019. године

Резултати са 17. Интернационалног фестивала Музичке школе „Петар Стојановић“ Уб 2019. године

На 17. Интернационалном фестивалу Музичке школе „Петар Стојановић“ –Уб који је одржан 15. априла 2019. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Татјана Петровић
Милица Тадић, 6 oмш – виола
I награда – 95 поена
Елеонора Анђелић, 2 смш – виола
Лауреат – 100 поена
Јелисавета Јаредић, 3 смш – виола
I награда – 100 поена
Јована Гајовић, 3 смш – виола
I награда – 96 поена
Павле Мирковић, 4 смш – виола
I награда – 98 поена

Резултати са 4. отвореног школског такмичења гудача „Владимир Ђорђевић“

Резултати са 4. отвореног школског такмичења гудача „Владимир Ђорђевић“

На 4. отвореном школском такмичењу гудача „Владимир Ђорђевић“ које је одржано у Београду, 17. априла 2019. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Татјана Петровић
Рујевић Кристина, 6 oмш – виола
I награда – 95,67 поена
класа проф. Јелена Адамовић
Јелена Петровић, 1 oмш – виолина
I награда – 94,43 поена
Милица Зубановић, 4 oмш – виолина
II награда – 90,43 поена

Резултати са X Међународног такмичења „Antonio Salieri“ 2019. године

Резултати са X Међународног такмичења „Antonio Salieri“ 2019. године

На X Међународном такмичењу „Antonio Salieri“ које је одржано у Италији – Легнаго, у априлу 2019.године, наш ученик је освојио следећу награду:

класа проф. Јелена Адамовић
Лука Митровић, 5 oмш – виолина
III награда

Резултати на Интернационалним сусретима виолиниста одржаним у Сресмким Карловцима

Резултати на Интернационалним сусретима виолиниста одржаним у Сресмким Карловцима

На Интернационалним сусретима виолиниста који су се одржали у Сресмким Карловцима од 4. до 7.априла 2019.године наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Вениа Жарковић
Јулија Грковић, 1 cмш – виолина
I-1 награда

Резултати са 5. Међународног Фестивала Словенске музике

Резултати са 5. Међународног Фестивала Словенске музике

На 5. Међународном Фестивалу Словенске музике у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије које се одржало од 3. до 8.априла 2019.године наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Вениа Жарковић
Јулија Грковић, 1 cмш – виолина
II награда

Резултати са Републичког такмичења камерне музике и гудача

Резултати са Републичког такмичења камерне музике и гудача

На Републичком такмичењу камерне музике и гудача у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије које је одржано од 31. марта до 2. априла 2019. године наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Срђан Стошић
Анђела Косић, 3 cмш – контрабас
I-1 награда, 100 поена
класа проф. Милета Станковић
Никола Вукелић,6 омш – виолончело
III-1 награда, 88 поена

Резултати са IV Међународног такмичења „Polyhymnia“ одржаног у Скопљу - гудачи

Резултати са IV Међународног такмичења „Polyhymnia“ одржаног у Скопљу - гудачи

На IV Међународном такмичењу „Polyhymnia“ које је одржано у Скопљу у марту месецу, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Дејан Митровић
Лена Јовић, 3 омш – виолончело
II-1 награда, 92,5 поена
Борис Милошевић, 4 омш – виолончело
I-1 награда, 98,5 поена
Анђелина Рујевић, 1 смш – виолончело
I-3 награда, 95,5 поена

класа проф. Јелена Адамовић
Лука Митровић,5 омш – виолина
I-2 награда, 97 поена

Резултати са такмичења “Млади виртуоз“ одржаног у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду

Резултати са такмичења “Млади виртуоз“ одржаног у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду

На такмичењу “Млади виртуоз“ које је одржано у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду, у мају месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф.Милета Станковић
Гала Јовановић, 1 омш – виолончело
II награда
Ђорђе Ранковић, 2 омш – виолончело
II награда
Јаков Лазовић, 3 омш – виолончело
II награда

Резултати са такмичења “Млади виртуоз“ одржаног у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду

Резултати са такмичења “Млади виртуоз“ одржаног у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду

На такмичењу “Млади виртуоз“ које је одржано у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду, 22.маја 2018.године, наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Александар Новицки
Сладић Марија I омш – виолина,
II награда

Резултати са 7. Међународног такмичења “Фантаст“ одржаног у Дворцу Дунђерски

Резултати са 7. Међународног такмичења “Фантаст“ одржаног у Дворцу Дунђерски

На 7. Међународном такмичењу “Фантаст“ које је одржано у Дворцу Дунђерски, у организацији Музичке школе „Петар Коњовић“ из Бечеја, 21.маја 2018.године, наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Дејан Митровић
Марина Ивановић IV омш – виолончело,
II-1 награда, 89 поена

Резултати са 62. Музичког фестивала музичких и балетских школа Србије, одржаног у Књажевцу

Резултати са 62. Музичког фестивала музичких и балетских школа Србије, одржаног у Књажевцу

На 62. Музичком фестивалу музичких и балетских школа Србије, који је одржан у Књажевцу, од 7. до 12.маја 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Дејан Митровић
Марина Ивановић, IV омш – виолончело
I награда (100 поена) – лауреат

Резултати са 16. Интернационалног фестивала Музичке школе „Петар Стојановић“ – Уб – виолине, виоле и виолончела

Резултати са 16. Интернационалног фестивала Музичке школе „Петар Стојановић“ – Уб – виолине, виоле и виолончела

На 16. Интернационалном фестивалу Музичке школе „Петар Стојановић“ – Уб који је одржан од 23. до 28.априла 2018.године, наши ученици са гудачког одсека су освојили следеће награде:

Виолине:

класа проф. Иван Кундичевић
Симона Ђоровић IV омш
II-2 84 поена

класа проф. Лидија Дојчиновић
Лука Корина V омш
I-1 97 поена
Андреј Пауновић V омш
I-2 95 поена

класа проф. Татјана Петровић
Кристина Рујевић V омш
I-2 95 поена

класа проф. Срђан Илић
Нађа Милосављевић I смш
I 90 поена

класа проф. Иван Кундичевић
Радомир Перишић II смш
III 75 поена
Милица Прица III смш
III 75 поена

Виоле:

класа проф. Татјана Петровић
Елеонора Анђелић I смш
Лауреат 100 поена
Јелисавета Јаредић II смш
I-1 98 поена
Јована Гајовић II смш
I-2 96 поена
Павле Мирковић III смш
I 94 поена

Виолончела:

класа проф. Дејан Митровић
Борис Милошевић, III омш
Лауреат I-1 награда 96 поена
Анђелина Рујевић, VI омш
I-2 награда 90 поена

Резултати са 16. Интернационалног фестивала Музичке школе „Петар Стојановић“ – Уб - виолончело

Резултати са 16. Интернационалног фестивала Музичке школе „Петар Стојановић“ – Уб - виолончело

На 16. Интернационалном фестивалу Музичке школе „Петар Стојановић“ – Уб који је одржан 24.априла 2018.године, наши ученици са гудачког одсека су освојили следеће награде:

класа проф. Дејан Митровић
Борис Милошевић, III омш – виолончело
Лауреат I-1 награда 96 поена
Анђелина Рујевић, VI омш – виолончело
I-2 награда 90 поена

Резултати са Републичког такмичења ученика музичких и балетских школа Србије – контрабас, виола и виолина

Резултати са Републичког такмичења ученика музичких и балетских школа Србије – контрабас, виола и виолина

На Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије, које је одржано у марту месецу 2018.године, наши ученици са гудачког одсека су освојили следеће награде:

класа проф.Александар Миљковић
Јован Филиповић IV омш – контрабас
I-1 награда 97 поена – друга А категорија

класа проф. Татјана Петровић
Елеонора Анђелић, I смш – виола,
II-1 награда 90,67 поена – четврта категорија
Јелисавета Јаредић, II смш – виола
II-4 награда 85,67 поена – четврта категорија

класа проф. Милета Станковић
Никола Вукелић, V омш – виолончело
II-5 награда 85 поена – друга категорија

класа проф. Јелена Адамовић
Лука Митровић, IV омш – виолина
II-27 награда 85 поена – прва категорија
Милица Андријашевић, IV смш-виолина
II-4 награда 85,33 поена – пета категорија
класа проф.Иван Кундичевић
Елеана Софија Винд, I омш – виолина
ПОХВАЛА- 73,33 поена – прва категорија

Резултати са Осмог отвореног такмичења „Бинички“ - 2018. година – виолончело и виолина

Резултати са Осмог отвореног такмичења „Бинички“ - 2018. година – виолончело и виолина

На Осмом отвореном такмичењу „Бинички“ , које је одржано у Музичкој школи „Станислав Бинички“ у Београду у марту месецу 2018.године, наши ученици са гудачког одсека су освојили следеће награде:

класа проф. Дејан Митровић (Петар Лазаревић):
Лена Јовић, II омш – виолончело
I-1 награда 95,75 поена
Борис Милошевић, III омш – виолончело
I-1 награда 95,50 поена
Марина Ивановић, IV омш- виолончело
I-1 награда 96,50 поена
Анђелина Рујевић, VI омш – виолончело
I-1 награда 93,75 поена

класа проф.Милета Станковић:
Дара Станковић, V омш – виолончело
II награда 89 поена
Никола Вукелић, V омш – виолончело
I-2 награда 94 поена

класа проф.Јелена Адамовић
Лука Митровић, IV омш – виолина
I-3 награда 94 поена

Година постојања

Инструмента

Ученика

Награда

Галерија-гудачки одсек