Музичка школа “Станковић”

Стручно веће дувача

 

СПИСАК ПРОФЕСОРА СТРУЧНОГ ВЕЋА ДУВАЧА

  • Вера Ристић, тромбон – руководилац стручног већа/важећа лиценца

  • Ива Милошевић, флаута/важећа лиценца

  • Наташа Перазић Врзић, флаута/важећа лиценца

  • Илена Величковић, фагот/поднета пријава за полагање испита за лиценцу

  • Милан Рајковић, кларинет/важећа лиценца

  • Урошевић Тамара, обоа/поднета пријава за полагање испита за лиценцу

  • Владимир Јотић, труба/важећа лиценца

  • Владимир Виденовић, хорна/важећа лиценца

  • Тамара Хаџи-Ђорђевић, корепетитор/важећа лиценца

  • Марко Богдановић, корепетитор/важећа лиценца

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ-КЛАВИРСКИ ОДСЕК

Списак предмета за ученике средње школе-дувачки одсек

Измене су у току !!!

Кратак преглед историјата дувачког одсека

 

Такмичења

Резултати са такмичења „Млади виртуоз“, које је одржано у Београду у мају месецу 2022. године,у дисциплини свих лимених и дрвених дувача

Резултати са такмичења „Млади виртуоз“, које је одржано у Београду у мају месецу 2022. године,у дисциплини свих лимених и дрвених дувача

На такмичењу „Млади виртуоз“, које је одржано у Београду у мају месецу 2022. године,у дисциплини свих лимених и дрвених дувача, наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Вера Ристић
Лауреат, 100 поена
Савић Катарина 2 омш – тромбон

Резултати са Републичког такмичења музичких и балетских школа Србије одржаног у априлу месецу 2022.године у Београду

Резултати са Републичког такмичења музичких и балетских школа Србије одржаног у априлу месецу 2022.године у Београду

На Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије које је одржано у априлу месецу 2022. године у Београду, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Вера Ристић
1 категорија
I награда, 100 поена
Савић Катарина 2 омш – тромбон

2 категорија
I награда
Стојановић Хреља 4 омш – тромбон
Стевановић Матија 4 омш – тромбон
Грубић Андреа 4 омш – тромбон
3 категорија
I награда
Војиновић Јована 2 смш – тромбон

Резултати са XXII Отвореног такмичења Меморијал "Душан Протић" одржаног 26.02.2022. године у Музичкој школи "Ватрослав Лисински" у Београду

Резултати са XXII Отвореног такмичења Меморијал "Душан Протић" одржаног 26.02.2022. године у Музичкој школи "Ватрослав Лисински" у Београду

На XXII Отвореном такмичењу Меморијал “Душан Протић” које је одржано 26.02.2022. године у Музичкој школи “Ватрослав Лисински” у Београду, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Вера Ристић
I награда
Савић Катарина 2 омш – тромбон

I награда
Стевановић Матија 4 омш – тромбон

II награда
Грубић Андреа 4 омш – тромбон

II награда
Војиновић Јована 1 смш – тромбон

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“ (Обоа) одржаног у Београду у децембру 2021. године

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“ (Обоа) одржаног у Београду у децембру 2021. године

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ (Обоа) одржаном у Београду 3.12.2021. године, наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Тамара Урошевић
II-1 награда (94,50 поена)
Булут Мајда 1 смш – обоа

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“ (Тромбон) одржаног у Београду у децембру 2021. године

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“ (Тромбон) одржаног у Београду у децембру 2021. године

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ (Тромбон) одржаном у Београду 3.12.2021. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Вера Ристић
I-1 награда (100 поена)
Катарина Савић 2 омш – тромбон

I награда (96,30 поена)
Јована Војиновић 2 смш – тромбон

Резултати са 23.Међународног сусрета флаутиста „Тахир Куленовић“ одржаних у Ваљеву у онјлан формату у мају 2021. године

Резултати са 23.Међународног сусрета флаутиста „Тахир Куленовић“ одржаних у Ваљеву у онјлан формату у мају 2021. године

На 23.Међународном сусрету флаутиста „Тахир Куленовић“ који су одржани у МШ „Живорад Грбић“ у Ваљеву у онјлан формату од 14 до 16. маја наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Наташа Перазић Врзић
I награда
Милица Трехуб 2 смш

Резултати са V Интернационалног музичког такмичења „SIRMIUM MUSIC FEST“ - тромбон

Резултати са V Интернационалног музичког такмичења „SIRMIUM MUSIC FEST“ - тромбон

На V Интернационалном музичком такмичењу „SIRMIUM MUSIC FEST“, наши ученици су освојили следеће награде:
класа проф. Вера Ристић
Стевановић Матеја, 3. омш – тромбон, II категорија
I-1 награда
Војиновић Јован, 1 смш – тромбон, III категорија
I-1 награда
Резултати са Међународном такмичења одржаног у Казахстану - тромбон

Резултати са Међународном такмичења одржаног у Казахстану - тромбон

На Међународном такмичењу које је одржано у Казахстану, наша ученица је освојили следећу награду:
класа проф. Вера Ристић
Савић Катарина, 1. омш – тромбон
1 награда
Резултати са Међународног такмичења „Wind Stars“, одржаног у граду Рига у Летонији у фебруару 2021. године (онлајн формат), наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде: - тромбон

Резултати са Међународног такмичења „Wind Stars“, одржаног у граду Рига у Летонији у фебруару 2021. године (онлајн формат), наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде: - тромбон

На Међународном такмичењу „Wind Stars“, које је одржано у граду Рига у Летонији у фебруару 2021. године (онлајн формат), наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:
класа проф. Вера Ристић
Савић Катарина, 1. омш – тромбон
II-1 награда
Матеја Стевановић, 3 омш – тромбон
II-1 награда
Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“, одржаног у Београду 8. марта 2020. године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде: - кларинет

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“, одржаног у Београду 8. марта 2020. године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде: - кларинет

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које се одржало у Београду 8.марта 2020.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:
класа проф. Милан Рајковић
Косановић Теодора, 3 омш
III награда
Првуловић Лела, 3 смш
III награда
Шеховић Андреј, 1 омш
I награда

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“, одржаног у Београду 2020. године - хорна и тромбон

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“, одржаног у Београду 2020. године - хорна и тромбон

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које је одржано у Београду 29. фебруара и 1. марта 2020.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:
класа проф. Владимир Виденовић
Милијана Јовановић Брун, 3 омш – хорна
I награда
Матија Михајловић, 2 смш – хорна
I награда
Вукашин Вељковић, 2 смш – хорна
II награда
класа проф. Вера Ристић
Јована Војиновић, 4 омш – тромбон
I награда
Матеја Стевановић, 3 омш – тромбон
I награда

Лела Првуловић ученица 2. разреда средње музичке школе на вокално-инструменталном одсеку, инструмент кларинет у класи проф. Милана Рајковића, је положила аудицију за Европски омладински оркестар.

Резултати са 16.такмичења дрвених дувача одржаном у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 2019. године - фагот

Резултати са 16.такмичења дрвених дувача одржаном у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 2019. године - фагот

На 16. такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 13. априла 2019. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Милена Величковић
Јекић Лазар, 3 омш – фагот
I награда
Живадиновић Димитрије, 1 омш – фагот
II награда

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“, одржаног у Београду - март 2019.године

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“, одржаног у Београду - март 2019.године

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које jе одржано у Београду 10. марта 2019. године,
наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Војиновић Јована III омш – тромбон,
Лауреат
класа проф.Вера Ристић

Стевановић Матеја II омш – тромбон,
I награда
класа проф.Вера Ристић

Топаловић Тијана III смш – обоа,
Лауреат
класа проф.Тамара Урошевић

Јекић Лазар III омш – фагот,
I-2 награда 99 поена
класа проф.Милена Величковић

Михајловић Матија I смш – хорна,
II награда
класа проф. Владимир Виденовић

Милосављевић Теодора IV омш-флаута,
III-2 награда 86,75 поена
класа проф.Ива Милошевић

Резултати са 8. Међународног фестивала ТРОМБОНЕУФОТУБИЈАДА у Бјеловару у Хрватској

Резултати са 8. Међународног фестивала ТРОМБОНЕУФОТУБИЈАДА у Бјеловару у Хрватској

На 8. Међународном фестивалу ТРОМБОНЕУФОТУБИЈАДА који је одржан 14.новембра 2018.године у Бјеловару у Хрватској,
Музичка школа „Станковић“ је отворила фестивал солистичким наступом наше бивше ученице Саре Котур (класа проф. Вера Ристић) Давидовим Концертином.
Резултати са XV Међународног такмичења дрвених дувача одржаног у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

Резултати са XV Међународног такмичења дрвених дувача одржаног у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

На XV Међународном такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу, у априлу месецу 2018.године, наша ученица је освојила следећу награду:

Милица Трехуб, V омш – флаута
II награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

Резултати са 23.Међународног такмичења „Петар Коњовић“ одржаног у Београду

Резултати са 23.Међународног такмичења „Петар Коњовић“ одржаног у Београду

На 23.Међународном такмичењу „Петар Коњовић“ које је одржано у Београду у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије, у мају месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Матија Михајловић, 4.омш – хорна
I награда
класа проф. Владимир Виденовић

Матеја Стевановић, 1 омш – тромбон
II-1 награда
класа проф.Верица Ристић

Јована Војиновић, 3 омш – тромбон
II-2 награда
класа проф.Верица Ристић

Татјана Петровић, 1 омш – флаута
III награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

Резултати са такмичења “Млади виртуоз“ одржаног у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду

Резултати са такмичења “Млади виртуоз“ одржаног у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду

На такмичењу “Млади виртуоз“ које је одржано у Музичкој школи „Петар Коњовић“ у Београду, у мају месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Милијана Јовановић Брун, 1 омш – хорна
I-2 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Софија Ераковић, 3 омш – хорна
II-2 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Матија Михајловић, 4 омш – хорна
I-1 награда
класа проф.Владимир Виденовић

Матеја Стевановић, 1 омш – тромобон
I-1 награда
класа проф.Верица Ристић

Јована Војиновић, 3 омш – тромбон
I-3 награда
класа проф.Верица Ристић

Теодора Милосављевић, 3 омш
II-2 награда
класа проф.Ива Милошевић
Катарина Лазовић, 3 омш
I-7 награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

Резултати са 62. Музичког фестивала музичких и балетских школа Србије, одржаног у Књажевцу

Резултати са 62. Музичког фестивала музичких и балетских школа Србије, одржаног у Књажевцу

На 62. Музичком фестивалу музичких и балетских школа Србије, који je одржан у Књажевцу, од 7. до 12.маја 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Матија Михајловић, IV омш – хорна
I награда (96,57)
класа проф.Владимир Виденовић

Резултати са 15.такмичења дрвених дувача одржаног у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

Резултати са 15.такмичења дрвених дувача одржаног у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу

На 15.такмичењу дрвених дувача које је одржано у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“ у Пожаревцу 19.априла 2018.године наш ученик је освојио следећу награду:

Јекић Лазар III разред омш – фагот
I награда
класа проф.Милена Величковић

Резултати са Фестивала Словенске музике одржаног у Руском дому у Београду-флаута

Резултати са Фестивала Словенске музике одржаног у Руском дому у Београду-флаута

На Фестивалу Словенске музике који је одржан у Руском дому у Београду 30.марта 2018.године, у организацији Удружења музичких и балетских педагога Србије, наша ученица је освојила следећу награду:

Милица Трехуб, V омш – флаута
I награда
класа проф.Наташа Перазић Врзић

Резултати са Међународног такмичења флаутиста „Миодраг Азањац“ – 2018 година

Резултати са Међународног такмичења флаутиста „Миодраг Азањац“ – 2018 година

На Међународном такмичењу флаутиста „Миодраг Азањац“, које је одржано у МШ „Владимир Ђорђевић“ у Београду, у марту месецу 2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Ива Милошевић:

Теодора Милосављевић, III омш – преткатегорија Б
I награда

Марта Париповић, VI омш – II категорија
I награда

класа проф. Наташа Перазић Врзић:

Милица Трехуб, V омш – II категорија
II награда

Макс Матутиновић, V омш – II катеогорија
II награда

Ирена Лукач, VI омш – II категорија
II награда

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“ – 2018 година - обоа

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“ – 2018 година - обоа

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које je одржаnо у Београду у марту месецу 2018. године, нашa ученицa je освојилa следећу награду:

Тијана Топаловић III смш – обоа,
II награда
класа проф. Јасмина Марковић

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“ - кларинет, тромбон и хорна

Резултати са Међународног такмичења „Даворин Јенко“ - кларинет, тромбон и хорна

На Међународном такмичењу „Даворин Јенко“, које је одржано у Београду у марту месецу 2018.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Првуловић Лела I смш – кларинет,
III награда,
класа проф. Милан Рајковић

Станић Борисав III смш – кларинет,
III награда,
класа проф. Милан Рајковић

Стевановић Матеја I омш – тромбон,
I награда,
класа проф.Вера Ристић

Војиновић Јована III омш – тромбон,
II награда,
класа проф.Вера Ристић

Котур Сара IV смш – тромбон,
Лауреат,
класа проф. Вера Ристић

Мирановић Душан IV смш – тромбон,
I награда,
класа проф. Вера Ристић
Михајловић Матија IV омш – хорна,
Лауреат,
класа проф. Владимир Виденовић

Резултати са отвореног такмичења „Меморијал Душан Протић“ - хорна и тромбон

Резултати са отвореног такмичења „Меморијал Душан Протић“ - хорна и тромбон

На отвореном такмичењу „Меморијал Душан Протић“, које је одржано у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду 24.фебруара 2018.године, наши ученици са дувачког одсека су освојили следеће награде:

Михајловић Матија IV омш –
хорна I награда
класа проф. Владимир Виденовић

Стевановић Матеја I омш –
тромбон I награда
класа проф.Вера Ристић

Војиновић Јована III омш –
тромбон I награда
класа проф.Вера Ристић

Емилија Новаковић I смш –
тромбон II награда
класа проф.Вера Ристић

Година постојања

Инструмента

Ученика

Награда

Галерија-дувачки одсек