Музичка школа “Станковић”

Стручно веће општеобразовне наставе

 

СПИСАК ПРОФЕСОРА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ

 • Светлана Јовановић, италијански језик, пом. директора и руководилац стручног већа / важећа лиценца

 • Ђорђе Бајић, српски језик и књижевност / важећа лиценца

 • Соња Ђукић, српски језик и књижевност/важећа лиценца

 • Александра Вукосављевић, енглески језик, грађанско васпитање / важећа лиценца

 • Јелена Симовић, италијански језик (замена пом.дир. С. Јовановић)/важећа лиценца

 • Душан Косановић, филозофија

 • Александар Бастајић, социологија

 • Весна Роквић, психологија/важећа лиценца

 • Стојанка Милић, историја, грађанско васпитање/важећа лиценца

 • Дејан Ристић, верска настава/није потребна лиценца

 • Ана Смиљковић, физика

 • Мирјана Глушчевић, математика / важећа лиценца

 • Јелена Стојковић, информатика, математика / важећа лиценца

 • Виолета Лазовић, информатика, математика / важећа лиценца

 • Љиљана Димитријевић, физичко и здравствено васпитање/важећа лиценца

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ И ПРОФЕСОРЕ-ХАРМОНИСКИ ОДСЕК

Прочитајте текст о општеобразовној настави у нашој музичкој школи

Општеобразовна настава, као један од видова наставе наше школе, доприноси остваривању задатака који проистичу из Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о средњем образовању.
Без обзира што су због специфичности саме школе и њеног усмерења ученици углавном мотивисани за музику и усмерени у том смеру, искуство је показало да има ученика који показују и изузетан интерес за поједине општеобразовне предмете.
У том контексту, квалитетна општеобразовна настава је од кључне важности за њихов интелектуални напредак и развијање једног свеобухватног погледа на свет.
Зато наши професори настоје да ученицима поднуде што шире и потпуније образовање.
Специфичност општеобразовне наставе у Музичкој школи „Станковић“ се, између осталог, огледа и у томе што, поред ученика Музичке школе „Станковић“, општеобразовну наставу похађају и ученици још две музичке школе из Београда: Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ и Музичке школе „Јосиф Маринковић“.
У радној и асертивној атмосфери, ученици и наставници удруженим напором раде на проширивању знања из књижевности, српског и страних језика, историје кулутуре и цивилизације, математике, физике, психологије, фолозофије, социологије, рачунарства и информатике…
Општеобазовна настава се одвија у Дечанској 6, а настава из физичког васпитања у простору Старог ДИФ-а (Делиградска 27).

Такмичења

Резултати са такмичењу „Мали виртуоз“ - Харфа

Резултати са такмичењу „Мали виртуоз“ - Харфа

На недавно одржаном такмичењу „Мали виртуоз“, ученици одсека за хармонске инструменте (харфа) су постигли следеће резултате:

класа проф. Ивана Пејоска
Прва категорија:
Ђурђа Живановић, I-1 награда (100 бодова)
Трећа категорија:
Вук Шашковић, Лауреат

класа проф. Мина Маринковић
Прва категорија:
Ђина Бајић, I-4 награда (98 бодова)
Круна Томић, I-6 награда (97 бодова)
Друга категорија:
Евгенија Кузмановић, I-2 награда (98 бодова)
Трећа категорија:
Вук Шашковић, Лауреат
Денис Радонић, I-1 награда (99 бодова)
Ана Радић, I-2 награда (97 бодова)

Резултати са НИШ-ФЕСТА и ВОЈВОДИНА ГИТАР ФЕСТА

Резултати са НИШ-ФЕСТА и ВОЈВОДИНА ГИТАР ФЕСТА

На недавно одржаним такмичењима, наши ученици из класе проф. Слободана Миливојевића су освојили следеће награде:

НИШ-ФЕСТ
Богдан Стојановић, I-1 награда
Лука Петровић, II награда

ВОЈВОДИНА ГИТАР ФЕСТ
Богдан Стојановић, I-2 награда
Лука Петровић, II награда

Резултати са XI Војвођанског фестивала харфе одржаног у Зрењанину 09.04.2022.године

Резултати са XI Војвођанског фестивала харфе одржаног у Зрењанину 09.04.2022.године

На XI Војвођанском фестивалу харфе које је одржано у Зрењанину 09.04.2022. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Ивана Пејоска
Педална харфа:
Ђурђа Живановић, 1 oмш, I-1 награда – златна плакета
Софија Лазаревић, 4 oмш, I-3 награда – златна плакета
Дуња Тер Хаар, 1 смш, I-4 награда – златна плакета
Лана Костић, 1 смш, I-2 награда – златна плакета
Исидора Јаковљевић, 4 смш, I-1 награда – златна плакета и ЛАУРЕАТ за средњу школу

класа проф. Мина Маринковић
Педална харфа:
Марјам Амро, 2 oмш, I-1 награда (100 бодова) – златна плакета
Денис Радонић, 3 oмш, I-5 награда – златна плакета

Резултати са XXII отвореног такмичења Меморијал „Душан Протић“ одржаног у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“, 05.03.2022.године

Резултати са XXII отвореног такмичења Меморијал „Душан Протић“ одржаног у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“, 05.03.2022.године

На XXII отвореном такмичењу Меморијал „Душан Протић“ које је одржано у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“, 05.03.2022.године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Ивана Пејоска
Непедална харфа:
Ђурђа Живановић, 1 oмш, I-3 награда

Педална харфа:
Вук Шашковић, 3 oмш, I-2 награда
Софија Лазаревић, 4 oмш, I-1 награда
Дуња Тер Хаар, 4 oмш, I-3 награда
Лана Костић, 4 oмш, I-5 награда
Мина Јаковљевић, 4 oмш, I-3 награда

класа проф. Мина Маринковић
Непедална харфа:
Марјам Амро, 2 oмш, I-1 награда

Педална харфа:
Круна Томић, 1 oмш, I-1 награда
Денис Радонић, 3 oмш, I-6 награда

Резултати са Републичког такмичења ученика музичких и балетских школа Србије (харфа), април 2021

Резултати са Републичког такмичења ученика музичких и балетских школа Србије (харфа), април 2021

На Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије које је одржано 26.априла 2021.године, наши ученици у дисциплини харфе су освојили следеће награде:

Прва категорија – ренесансна харфа

класа проф. Ивана Пејоска
Шашковић Вук, 2 oмш
Лауреат 100 поена

класа проф. Мина Маринковић
Амро Марјам , 1 oмш
I -3 награда 98,33 поена

класа проф. Мина Маринковић
Радић Ана , 2 oмш
I -6 награда 95 поена

класа проф. Мина Маринковић
Радонић Денис , 2 oмш
II -2 награда 94 поена

Прва категорија – педална харфа

класа проф. Ивана Пејоска
Лазаревић Софија, 3 oмш
I -1 награда 99 поена

Друга категорија – педална харфа

класа проф. Мина Маринковић
Сумрак Сара , 4 oмш
II -1 награда 94 поена

Трећа категорија – педална харфа

класа проф. Ивана Пејоска
Јаковљевић Мина, 1 смш
Лауреат 98 поена

класа проф. Ивана Пејоска
Франолић Дора, 1 смш
I -3 награда 96,67 поена

класа проф. Ивана Пејоска
Тер Хаар Дуња, 6 омш
I -5 награда 95,67 поена

Четврта категорија – педална харфа

класа проф. Мина Маринковић
Ђурђевић Елена , 1 смш
II -1 награда 89,33 поена

Резултати са Међународног такмичења харфе одржаног у Велењу у Словенији

Резултати са Међународног такмичења харфе одржаног у Велењу у Словенији

На Међународном такмичењу харфе које се одржано 27.октобра 2019.године, у Велењу у Словенији, наша ученица је освојила следећу награду:

класа проф. Ивана Пејоска
Мина Јаковљевић , 4 oмш – харфа
сребрна плакета

Резултати са Међународног фестивала хармонике „ЕУФОНИЈА“, одржаног у Новом Саду

Резултати са Међународног фестивала хармонике „ЕУФОНИЈА“, одржаног у Новом Саду

На Међународном фестивалу хармонике „ЕУФОНИЈА“, који је одржан у Новом Саду од 23. до 26. маја 2019.године, наш ученик је освојио следећу награду:

класа проф. Милош Лончар
Ђорђе Милошевић , 4 oмш – хармоника
Лауреат категорије

Резултати са Војвођанског фестивала гитаре 2019. године - гитара

Резултати са Војвођанског фестивала гитаре 2019. године - гитара

На Војвођанском фестивалу гитаре који се одржао у Новом Саду 7.априла 2019. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Слободан Миливојевић
Матија Бајић, 4 смш – гитара
II награда
Богдан Стојановић, 1 смш – гитара
II награда

Резултати са 19. отвореног такмичења „Меморијал Душан Протић“ 2019. године - гитара

Резултати са 19. отвореног такмичења „Меморијал Душан Протић“ 2019. године - гитара

На 19. отвореном такмичењу „Меморијал Душан Протић“, које је одржано у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду 9. марта 2019. године, наш ученик је освојио следећу награду:

класа проф. Слободан Миливојевић
Матија Бајић, 4 смш – гитара
I награда

Резултати са Класик Арт Фестивала 2019. године - гитара

Резултати са Класик Арт Фестивала 2019. године - гитара

На Класик Арт Фестивалу који је одржан у Шапцу 23. фебруара 2019. године, наш ученик је освојио следећу награду:

класа проф. Татјана Петровић
Матија Бајић, 4 смш – гитара
I награда

Резултати са Београдског фестивала хармонике 2019.

Резултати са Београдског фестивала хармонике 2019.

На Београдском фестивалу хармонике 2019. који је одржан у периоду од 29.марта до 31. марта 2019. године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Милош Лончар

Кецмановић Коста , I омш – хармоника, I награда
Милошевић Ђорђе, VI омш – хармоника, I награда
Николић Милица, I омш – хармоника, II награда
Вукићевић Коста, II омш – хармоника, II награда

Резултати са Војвођанског фестивала харфе одржаног у Зрењанину

Резултати са Војвођанског фестивала харфе одржаног у Зрењанину

На Војвођанском фестивалу харфе који је одржан у Зрењанину 30. и 31.марта 2019 године, наши ученици су освојили следеће награде:

класа проф. Ивана Пејоска

Мишић Гала, III омш – харфа, златна плакета – 96 бодова
Тер Хаар Дуња, IV омш – харфа, златна плакета – 91,25 бодова
Франолић Дора, V омш – харфа, бронзана плакета – 79 бодова
Ђорђевић Зоја, II смш – харфа, сребрна плакета – 89 бодова

Резултати са 19. отвореног такмичења „Меморијал Душан Протић“ – Београд, март 2019.године - харфа

Резултати са 19. отвореног такмичења „Меморијал Душан Протић“ – Београд, март 2019.године - харфа

На 19. отвореном такмичењу „Меморијал Душан Протић“, које је одржано у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду 10. марта 2019. године, наши ученици у дисциплини харфе су освојили следеће награде:

класа проф. Ивана Пејоска

Мишић Гала, III омш – харфа, I награда
Тер Хаар Дуња, IV омш – харфа, II награда
Франолић Дора, V омш – харфа, I награда
Јаковљевић Мина, V омш – харфа, I награда
Јаковљевић Исидора, I смш – харфа, II награда
Пејоска Ирина, III смш – харфа, I награда

Резултати са такмичења “Меморијал Аца Панић“ одржаног у Музичкој школи у Младеновцу - хармоника

Резултати са такмичења “Меморијал Аца Панић“ одржаног у Музичкој школи у Младеновцу - хармоника

На такмичењу “Меморијал Аца Панић“ које је одржано у Музичкој школи у Младеновцу, 17.маја 2018.године, наш ученик је освојио следећу награду:

Ђорђе Милошевић V омш, хармоника
I награда, 98,25 поена
класа Милош Лончар

Резултати са X Такмичења ученика хармонике одржаног у Музичкој школи „Јован Бандур“ у Панчеву

Резултати са X Такмичења ученика хармонике одржаног у Музичкој школи „Јован Бандур“ у Панчеву

На X Такмичењу ученика хармонике које је одржано у Музичкој школи „Јован Бандур“ у Панчеву 30.априла 2018.године, наш ученик је освојио следећу награду:

класа проф. Милош Лончар

Ђорђе Милошевић, V омш – хармоника
Победник категорије

Резултати са Интернационалног такмичења за младе „Антонио Салиери“ – Харфа

Резултати са Интернационалног такмичења за младе „Антонио Салиери“ – Харфа

На Интернационалном такмичењу за младе „Антонио Салиери“ које је одржано у Италији у Верони, 7.априла 2018.године, наша ученица је освојила следећу награду:

Ирина Пејоска I смш – харфа
I награда
класа проф. Ивана Пејоска

Резултати са Републичког такмичења ученика музичких и балетских школа Србије – харфа

Резултати са Републичког такмичења ученика музичких и балетских школа Србије – харфа

На Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије, које је одржано у марту месецу 2018.године, наши ученици у дисциплини харфе су освојили следеће награде:

класа проф.Ивана Пејоска

ренесансна харфа
Гала Мишић II омш,
Лауреат I-1 награда 100 поена

педална харфа
Дуња Тер Хаар, III омш
похвала
Мина Јаковљевић, IV омш
I-2 награда
Дора Франолић, IV омш
II-1 награда
Исидора Јаковљевић, VI омш
II-1 награда
Ирина Пејоска, I смш
Лауреат I-1 награда
Зоја Ђорђевић, I смш
I-3 награда
Марија Ђурашевић, I смш
похвала
Теодора Вујошевић, II смш
II-1 награда
Ива Димитријевић, IV смш
Лауреат I-1 награда 100 поена
Александра Петровић, IV смш
II-1 награда

класа проф. Мина Маринковић

Лана Стојановић, III омш
III-3 награда
Елена Ђурђевић, IV омш
похвала
Огла Марковић, III смш
похвала

Резултати са Београдског фестивала хармонике

Резултати са Београдског фестивала хармонике

На Београдском фестивалу хармонике које је одржано 11.03.2018.године, наши ученици су освојили следеће награде:

Васовић Илија I омш,
I награда,
класа проф. Милош Лончар

Милошевић Ђорђе V омш,
I награда,
класа проф. Милош Лончар

Резултати са отвореног такмичења „Меморијал Душан Протић“ – дисциплина харфа

Резултати са отвореног такмичења „Меморијал Душан Протић“ – дисциплина харфа

На отвореном такмичењу „Меморијал Душан Протић“, које је одржано у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду 2. марта 2018. године, наши ученици у дисциплини харфе су освојили следеће награде:

Уна Ђорђевић, I омш – харфа, I-3 награда
класа проф.Мина Маринковић

Дора Франолић, IV омш – харфа, I-2 награда
класа проф. Ивана Пејоска

Мина Јаковљевић, IV омш – харфа, II-1 награда
класа проф. Ивана Пејоска

Ирина Пејоска, I смш – харфа, I-1 награда
класа проф. Ивана Пејоска

Теодора Вујошевић, II смш – харфа, II-1 награда
класа проф. Ивана Пејоска

Година постојања

Инструмента

Ученика

Награда

Галерија-хармониски одсек